Đặt địa chỉ IP cho card mạng bằng dòng lệnh trong Windows


Khi làm việc trong môi trường Windows, hầu hết các tác vụ bạn đều có thể thực hiện thông qua giao diện đồ họa. Phải công nhận rằng môi trường đồ họa rất trực quan, giúp giảm bớt rất nhiều thời gian để hoàn thành tác vụ. Nhưng đôi khi chỉ cần vài thao tác gõ lệnh đơn giản bạn đã có thể hoàn thành tác vụ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc phải “kinh qua” các cửa sổ rườm rà :).

Bài viết này cung cấp cho các bạn cách thức thiết lập địa chỉ IP cho card mạng từ môi trường dòng lệnh trong Windows (XP/Vista/Win7).

Các bước cụ thể như sau:

B1: Chạy chương trình cmd.exe (trình xử lý dòng lệnh trong Windows) với quyền Admin (vì công việc cấu hình TCP/IP yêu cầu đặc quyền quản trị)

  • Trong WinXP, đăng nhập bằng tài khoản thuộc nhóm Administrator rồi vào Run -> cmd -> nhấn Enter.
  • Trong Vista/Win7, nhấn nút Start -> gõ cmd vào ô tìm kiếm (để ý tên cmd đang được tô sáng) -> nhấn đồng thời Ctrl + Shift + Enter -> nếu User Account Control (UAC) đang được bật, bạn chọn Yes hoặc cung cấp Password của 1 người dùng thuộc nhóm Administrator tại hôp thoại UAC.
  • Nếu thành công bạn sẽ thấy cửa sổ cmd hiện ra với thanh tiêu đề bắt đầu bằng Administrator:…

B2: Thiết lập TCP/IP bằng dòng lệnh

Trong cửa sổ cmd chạy với quyền Admin vừa hiện ra:

  • Để cấu hình IP động: nhận các thiết lập TCP/IP một cách tự động từ DHCP Server, bạn gõ 2 lệnh sau:

netsh interface ip set address Name_of_Network_Interface dhcp

netsh interface ip set dnsservers Name_of_Network_Interface dhcp

  • Để cấu hình IP tĩnh: tự tay thiết lập TCP/IP cho card mạng (gồm IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server), và những thiết lập này không bao giờ thay đổi cho tới khi bạn thay đổi chúng thì bạn gõ 2 lệnh sau:

netsh interface ip set address Name_of_Network_Interface static IP_Address Subnet_Mask Default_Gateway

netsh interface ip set dnsservers Name_of_Network_Interface static IP_DNSServer

*Lưu ý:

Name_of_Network_Interface: thay bằng tên của kết nối mạng mà bạn muốn thiết lập TCP/IP cho nó. Nếu tên này chứa khoảng trắng bạn cần đặt nó trong 2 dấu nháy kép (“…”). VD:

Trong hình trên thì MyLAN là tên của giao tiếp mạng sử dụng kết nối có dây (LAN), còn Wireless LAN là tên của giao tiếp mạng sử dụng kết nối không dây (WLAN). Nên bạn thay:

+ Name_of_Network_Interface = MyLAN

hoặc

+ Name_of_Network_Interface = “Wireless LAN”

  • IP_Address: địa chỉ IP gán cho giao tiếp mạng.
  • Subnet_Mask: giá trị mask tương ứng với IP_Address trên.
  • Default_Gateway: địa chỉ IP của Gateway (cần thiết nếu bạn muốn truyền thông với các máy không nằm trong cùng mạng với mình).
  • IP_DNSServer: địa chỉ IP của DNS Server làm nhiệm vụ phân giải tên miền.

Bonus:

Để việc thiết lập TCP/IP cho card mạng trở nên đơn giản hơn nữa bạn chỉ cần sử dụng Notepad (hoặc bất kỳ trình Text Editor nào) để tạo batch file (đuôi .cmd hoặc .bat) chứa các câu lệnh trên. Mỗi lần muốn thay đổi thiết lập TCP/IP, bạn mở batch file đó bằng Notepad rồi thay đổi các tùy chọn cho phù hợp, sau đó lưu lại và chạy batch file với quyền Admin (Right-click lên file và chọn Run as Administrator) là xong.

Đây là 2 file batch mẫu dùng để đặt IP cho card mạng bằng dòng lệnh.

–manthang.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s