[Slide] – Từng bước khám phá Linux


Tài liệu “Từng bước khám phá Linux” này phù hợp với những người bước đầu tìm hiểu về Linux. Nội dung của slide được trình bày ngắn gọn và súc tích.

Xem online:

 

Download:
http://www.mediafire.com/?niq0cyy3dy3yzc7

–manthang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s