[CCNA Lab Series] – Bài 18: Sao lưu cấu hình của Router lên TFTP server


A. Mục tiêu của bài lab:
Bài lab này sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu cấu hình của router trong trường hợp bạn vô tình xóa mất cấu hình này hoặc router của bạn bị “chết”.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router 4 và PC1.

Lưu ý: Đối với PC1 thì bạn cần sử dụng thiết bị là Server-PT trong mục End Devices thì mới có dịch vụ TFTP được hỗ trợ trên PC1.

Mô hình bài lab như hình dưới đây. Cổng Fa0/0 trên Router 4 được kết nối tới card mạng của PC1 sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-Through)

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router 4 và vào Configuration mode
Router>en
Router#conf t

2. Gán hostname là Tampa cho Router 4
Router(config)#hostname Tampa

3. Đi vào cổng Fa0/0 của Router 4
Tampa(config)#int fa0/0

4. Gán địa chỉ IP là 24.37.2.1 với subnet mask là 255.255.255.0 cho cổng Fa0/0 này
Tampa(config-if)#ip address 24.37.2.1 255.255.255.0

5. Kích hoạt interface Fa0/0 lên
Tampa(config-if)#no shut

6. Kết nối tới PC 1 và đặt địa chỉ IP là 24.37.2.252 với subnet mask là 255.255.255.0, default gateway là 24.37.2.1 (địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router 4)

7. Thử ping từ PC tới Router để chắc rằng kết nối giữa 2 thiết bị này hoạt động tốt
PC>ping 24.37.2.1

8. Kết nối trở lại Router 4 và thoát khỏi interface mode. Sử dụng lệnh copy để chép nội dung trong running-config lên TFTP server là PC1
Tampa#copy running-config tftp

9. Nhập vào địa chỉ IP của TFTP server và tên của file cấu hình mà ta sẽ lưu trữ nó trên TFTP server

10. Vào PC1 và xác nhận rằng sự tồn tại của file running-config mà ta vừa chép từ Router 4 lên

–Hết.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s