[CCNA Lab Series] – Bài 19: Tải về và nạp cấu hình của Router từ TFTP server


A. Mục tiêu của bài lab:
Bài lab này sẽ hướng dẫn bạn cách tải về và nạp cấu hình của router từ TFTP server.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta vẫn sẽ sử dụng tiếp mô hình gồm Router 4 và PC1 như trong bài lab 18. Lưu ý là bạn đã hoàn thành xong các bước trong lab 18.

C. Các bước thực hiện:1. Hiện tại thì file cấu hình của Router 4 đang được lưu trữ trên TFTP server có hostname là Tampa. Đăng nhập vào Tampa và vào Configuration mode.

Tampa>en
Tampa#conf t

2. Đặt lại hostname là Bad_Router.
Tampa(config)#hostname Bad_Router

3. Giờ ta sẽ copy cấu hình được lưu trữ trên TFTP server và ghi đè lên cấu hình hiện tại mà Router 4 đang sử dụng.

Bad_Router#copy tftp running-config

4. Khi được router nhắc nhở về địa chỉ IP của TFTP server, ta nhập vào IP của PC1 như sau

Address or name of remote host []? 24.37.2.252

5. Kế đến ta cần cung cấp tên của file cấu hình cần nhận về từ TFTP server.

Source filename []? tampa_running_config

6. Chờ một lát để router tải về cấu hình và nạp nó vào running-config

–Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s