[CCNA Lab Series] – Bài 29: Kiểm tra lại cấu hình Standard Access List


A. Mục tiêu của bài lab:
Kiểm tra xem access-list đã được cấu hình đúng hay chưa.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
– Yêu cầu: đã hoàn thành xong lab 28 (Standard Access List)
– Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với mô hình của lab 28.

C. Các bước thực hiện:

1. Ở bước đầu tiên này ta sẽ xem xét xem có thể ping tới Router2 từ Router4 không. Kết nối tới Router4 và thử ping tới cổng Fa0/0 của Router2 (có địa chỉ IP là 24.17.2.2). Nếu bạn nhận được 5 dấu chấm như hình sau thì access-list mà ta đã tạo ở lab 28 đã làm việc đúng.

2. Truy cập vào Router2 và thẩm tra xem các access-list của ta đang chạy trên các interface nào, xem nội dung của running-config

3. Ta cũng có thể xem các access-list được áp dụng cho các interface nào bằng lệnh show ip interface

4. Lệnh show access-lists sẽ cho ta biết các access-list nào mà ta đã tạo trên router. Nó cũng sẽ cho ta biết các entry nào trong access-list đã được sử dụng và số lượng gói tin mà router cho phép hoặc bị chặn.

–Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s