[CCNA Lab Series] – Bài 34: Telnet


A. Mục tiêu của bài lab:

Biết cách thiết lập phiên kết nối Telnet giữa 2 router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

– Sử dụng Router1 và Router2 được kết nối trực tiếp với nhau thông qua cổng Ethernet trên 2 router này.

– Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng Fa0/0 trên 2 router như sơ đồ trên. Sau đó kiểm tra kết nối giữa chúng bằng lệnh ping.

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối vào Router1. Ở đây, Router1 đóng vai trò làm thiết bị tiếp nhận các yêu cầu thiết lập phiên telnet và quy định mật khẩu mà các thiết bị khác cần sử dụng nếu muốn telnet vào nó.

– Vào chế độ Configuration của Router1.

– Truy cập vào các line vty (virtual terminal). Mỗi vty đại diện cho một phiên telnet đang hoạt động và thường có tối đa 15 line vty trên router.

Để Router1 hỗ trợ cùng lúc 5 phiên telnet (tương ứng với 5 vty) thì câu lệnh mà ta cần gõ vào ở đây là

line vty 0 4

2. Giờ ta cần báo cho Router1 biết rằng ta sẽ đòi hỏi người dùng cung cấp mật khẩu đăng nhập khi họ muốn telnet vào Router1 sử dụng lệnh login.

3. Gõ vào mật khẩu được sử dụng để thiết lập phiên telnet, ở đây ta chọn mật khẩu là mmt03

4. Vào Router2. Gõ lệnh sau để kết nối telnet đến Router1 sử dụng địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router1.

Sau đó, gõ vào mật khẩu là mmt03 để đăng nhập. Nếu dấu nhắc lệnh trả về là Router1> thì ta đã telnet thành công vào Router1.

5. Giờ nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+Shift+6, sau đó thả ra và ngay lập tức nhấn phím x. Bạn sẽ nhận thấy rằng dấu nhắc lệnh (hostname) đã đổi thành Router2 tức là giờ ta quay lại làm việc với Router2 (và phiên telnet vừa tạo vẫn được duy trì).

6. Tiếp tục, gõ lệnh show sessions để xem tất cả các phiên telnet đang hoạt động. Để trở lại làm việc với phiên telnet nào đó, xác định con số đại diện cho phiên telnet đó rồi sử dụng lệnh resume như sau:

Ở đây, số 1 tương ứng với phiên telnet tới IP 192.168.1.1 (Router1) và ta thấy rằng dấu nhắc lệnh đã quay về lại là Router1.

7. Giờ nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+6 theo sau đó là phím x để lại quay về Router2. Cuối cùng gõ lệnh disconnect 1 để kết thúc phiên telnet tới Router1.

–Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s