Truy cập phân vùng dành cho Linux trong Windows


Đặt vấn đề:

Bạn đang có 1 hệ thống Multi-boot, tức là 2 hay nhiều hệ điều hành được cài đặt trên cùng 1 máy tính, khi khởi động thì cho phép người dùng lựa chọn một trong các hệ điều hành này để sử dụng. Ở đây là Dual-boot giữa Windows với Linux và trong đó:

  • Windows thì chỉ có thể được cài đặt trên phân vùng có định dạng là NTFS, FAT.
  • Linux lại chỉ có thể cài trên phân vùng có định dạng là Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS…

Trong Linux, bạn hoàn toàn có thể truy cập dữ liệu nằm trên các phân vùng NTFS, FAT bằng cách gắn kết (mount) phân vùng đó vào một thư mục trống được tạo sẵn trong cây thư mục có gốc là thư mục root (/).

Nhưng Microsoft lại không “fairplay” như thế, họ không hề cung cấp cho người dùng Windows các công cụ tích hợp sẵn nào để để giúp người dùng có thể truy cập vào các phân vùng có định dạng dành cho Linux như Ext3, Ext4,…

Giải pháp:

Ở đây, tôi sẽ nêu ra số phần mềm được cài đặt trên Windows cung cấp khả năng nhận dạng, thao tác dữ liệu trên các phân vùng ext2, ext3, ReiserFS… Bài viết sẽ không nêu chi tiết cách sử dụng từng chương trình vì chúng đều có giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Website của từng chương trình.

1. Ext2 Installable File System for Windows

http://www.fs-driver.org/

2. Explore2fs

http://www.chrysocome.net/explore2fs

3. ReiserDriver

http://rfsd.sourceforge.net/

4. DiskInternals Linux Reader

http://www.diskinternals.com/linux-reader/

5. Ext2Fsd

http://www.ext2fsd.com/

6. Ext2Read

http://sourceforge.net/projects/ext2read/

Nếu có thông tin gì mới về chủ đề này cũng như các phần mềm được liệt kê ở trên thì các bạn cùng/giúp tôi bổ sung thêm nhé ;).

Tham khảo thêm từ Google với từ khóa “windows access linux partition“.

–manthang.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s