[Paper] – Tổng hợp các tài liệu giá trị của NIST về ATTT


Kho tài liệu của NIST:
http://csrc.nist.gov/publications/index.html

Danh sách các tài liệu (99% nội dung về information security) mà hiện tôi có được:

Tải về ở đây:
http://www.mediafire.com/?a3z5qu02yb4dq6w

Sẽ tiếp tục cập nhật thêm các tài liệu mới ngay tại bài viết này.
–manthang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s