Cài đặt Globus Toolkit 5.2.0 trên CentOS 6.2


Xem thêm:
Cài đặt Globus Toolkit 5.2.0 trên CentOS 6.2
Globus Tookit (1) – Cài đặt và cấu hình SimpleCA
Globus Tookit (2) – Cấu hình bảo mật cơ bản
Thực hành Globus Toolkit (a-z)

———————-

Đính chính ngày 18/04/2012

Sau khi đọc lại tài liệu của Globus Tookit thì thấy các bản 4.x.x trở về trước được viết bằng Java nên lúc build cần tới Java JDK và Apache Ant, còn bản 5.x.x mới sau này thì được viết lại hoàn toàn bằng C nên không cần tới 2 thành phần đó nữa.

Tham khảo các phần mềm cần thiết trước khi cài GT 5.2.0
http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.0/admin/install/#gtadmin-prereq

Do vậy mà trong bài này, ở phần A), ta sẽ bỏ qua bước 2 (cài JDK) và bước 3 (cài Ant), các bước còn lại vẫn không có gì thay đổi.

Bài viết này vẫn áp dụng tốt cho các bản 4.x.x nhưng chỉ cài được trên các bản Linux có OpenSSL phiên bản từ 1.x.x trở xuống. Mình đã thử nghiệm cài thành công GT 4.2.1 trên Fedora 10 (có OpenSSL 0.9.8g) nhưng không thể cài được GT 4.2.1 trên CentOS 6.2 (có OpenSSL 1.0.0). Các bản GT 5.x.x sau này đã làm việc được với OpenSSL 1.x.x.

Để xem phiên bản của OpenSSL mà bản Linux đang dùng, chạy lệnh:

# openssl version

——————————————–

1. Globus Toolkit là gì?
Nó có liên quan với grid computing, xem thêm ở đây:
http://www.globus.org/toolkit/

2. Các bước cài:

Chỉ hỗ trợ *nix thôi, ở đây chọn CentOS 6.2 với bản mới nhất Globus Toolkit 5.2.0

A) Chuẩn bị

1. Cài CentOS 6.2
Đăng nhập với root, có kết nối Internet

2. Cài JDK 7
+ Tải: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u3-download-1501626.html
(được file jdk-7u3-linux-i586.rpm)

+ Cài:
# rpm -ivh jdk-7u3-linux-i586.rpm

Kiểm tra cài JDK thành công:
# java -version
———————–
java version “1.7.0_03”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_03-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 22.1-b02, mixed mode, sharing)
———————–

3. Cài Apache Ant
+ Tải: http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache/ant/binaries/apache-ant-1.8.3-bin.tar.gz

+ Rồi giải nén vào thư mục /usr/local/
# tar -zxvf apache-ant-1.8.3-bin.tar.gz -C /usr/local/

+ Đặt biến môi trường: mở file /etc/profile và thêm vào cuối file các dòng sau:
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_03
export ANT_HOME=/usr/local/apache-ant-1.8.3
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$ANT_HOME/bin

+ Logout và login lại với root

+ Cài thêm các option tasks cho Ant
# cd $ANT_HOME
# ant -f fetch.xml -Ddest=system

+ Kiểm tra cài Ant thành công
# ant -version
———————–
Apache Ant(TM) version 1.8.3 compiled on February 26 2012
———————–

4. Cài gcc và g++

# yum install gcc
# yum install gcc-c++

5. Cài GNU tar
# yum install tar

6. Cài GNU sed
# yum install sed

7. Cài zlib
# yum install zlib

8. Cài GNU make
# yum install make

9. Cài sudo
# yum install sudo

10. Cài OpenSSL
# yum install openssl
# yum install openssl-devel

11. Cài Perl
# yum install perl

12. Cài các module Perl
# yum install perl-Archive-Tar
# yum install perl-Compress-Zlib
# yum install perl-IO-Zlib
# yum install perl-Test-Simple
# yum install perl-XML-Parser

13. Cài tiếp các module cho Perl
# wget http://pkgs.repoforge.org/perl-Digest-MD5/perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm
# wget http://pkgs.repoforge.org/perl-File-Spec/perl-File-Spec-3.30-1.el6.rf.i686.rpm
# wget ftp://ftp.muug.mb.ca/mirror/redhat/redhat/linux/7.1/en/DMA/CPAN/RPMS/perl-PodParser-1.18-10.i386.rpm

Cài cả 3 file trên bằng lệnh
# rpm -Uvh –force perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm perl-File-Spec-3.30-1.el6.rf.i686.rpm perl-PodParser-1.18-
10.i386.rpm

14. Cài thêm thư viện
# yum install libtool-ltdl-devel

————————–

B) Cài Globus Tookit 5.2.0

0. Tải GT 5.2.0
http://www.globus.org/ftppub/gt5/5.2/5.2.0/installers/src/gt5.2.0-all-source-installer.tar.gz

1. Tạo user globus và đặt password
# useradd globus
# passwd globus

2. Tạo folder chứa chương trình sau khi được build
# mkdir /usr/local/globus-5.2.0
# chown globus:globus /usr/local/globus-5.2.0

3. Chuyển sang user globus
# su – globus

4. Giải nén source và chuyển vào folder vừa được giải nén
$ tar -zxvf gt5.2.0-all-source-installer.tar.gz
$ cd gt5.2.0-all-source-installer

5. Lần lượt chạy các lệnh sau. Đảm bảo sau khi chạy mỗi lệnh đều không bị báo lỗi.
$ ./configure –prefix=/usr/local/globus-5.2.0
$ make
$ make install

Xong.

Bài tới sẽ cấu hình tiếp các thành phần của Globus Toolkit.

–manthang.

17 comments

 1. Bạn ơi, bản Cent OS 6 bạn dùng bản liveCD hay bản gì vậy? Cho mình xin link tải bản bạn đang dùng được không?

   1. Chào bạn MANTHANG.
    Thấy bạn đăng nhiều bài về Globus Toolkit chắc bạn có nhiều tài liệu về Globus. Mình đang làm báo cáo liên quan đến GRAM (Tìm hiểu và khai thác các chức năng của dịch vụ GRAM trên hệ thống tính toán lưới Grid), nếu bạn có tài liệu về Gram, bạn cho mình xin nha.
    Gửi qua Email mình nha. Xin cám ơn nhiều

 2. Có bản nào mà có thể sign vào root để configure đc ko bạn? Mình dùng bản nào cũng chẳng su vào root đc. :((

 3. Minh bi loi o buoc nay. Ban giup minh chut nhe

  [root@localhost vutoan]# rpm -Uvh –force perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm perl-File-Spec-3.30-1.el6.rf.i686.rpm perl-PodParser-1.18-10.i386.rpm
  error: open of –force failed: No such file or directory
  warning: perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 6b8d79e6: NOKEY

 4. bạn cho mình hởi mình mark install không có được báo lỗi make:
  [globus@localhost gt5.2.0-all-source-installer]$ mark install
  -bash: mark: command not found
  [globus@localhost gt5.2.0-all-source-installer]$ make install
  if [ ! -L /local/globus-5.2.0/etc/globus_packages ]; then \
  cd /local/globus-5.2.0/etc/; \
  ln -sf gpt/packages globus_packages; \
  fi; \
  /local/globus-5.2.0/sbin/gpt-postinstall
  /bin/sh: line 1: cd: /local/globus-5.2.0/etc/: No such file or directory
  /bin/sh: line 4: /local/globus-5.2.0/sbin/gpt-postinstall: No such file or directory
  make: *** [postinstall] Error 127

  1. bạn đã làm đúng các bước ở phần B chưa?

   2. Tạo folder chứa chương trình sau khi được build
   # mkdir /usr/local/globus-5.2.0
   # chown globus:globus /usr/local/globus-5.2.0

   — các bước 0 –> 3 chạy với quyền root.

   — bước 4 và 5 chạy với quyền globus, trong folder /home/globus của user này.

 5. Ban oi, minh cai tren Cent6 thi khong xay ra loi nay, nhung tren Fedora10 lai xuat hien, ban check dum minh chut. Thank ban.

  # rpm -Uvh –force perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm perl-File-Spec-3.30-1.el6.rf.i686.rpm perl-PodParser-1.18-10.i386.rpm
  warning: perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
  error: Failed dependencies:
  rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 is needed by perl-Digest-MD5-2.39-1.el6.rf.i686
  rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 is needed by perl-File-Spec-3.30-1.el6.rf.i686

 6. Bạn có thể làm một hướng dẫn về cài đặt cấu hình Globus toolkit trên Windows được không ? Mình tìm hoài mà không có tài liệu !!!!

 7. Ủa bạn nói bản 5.2.0 ko cần cài ant và jdk vì đã tích hợp gì đó, thế mà hướng dẫn vẫn cứ đi cài vậy là sao?

 8. Chào bạn MANTHANG.
  Thấy bạn có nhiều bài viết liên quan đến GT, chắc bạn có nhiều tài liệu về Globus Toolkit, nếu bạn có cho mình xin nha, vì minh đang làm bài báo cáo môn học liên quan đến GRAM (
  Tìm hiểu và khai thác các chức năng của dịch vụ GRAM trên hệ thống tính toán lưới Grid).
  Địa chỉ Email của mình là: ptkhanhskhcnvl@gmail.com.
  Cám ơn nhiều lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s