Xác định địa chỉ IP của thiết bị được kết nối tới port của switch


Nếu là switch của Cisco thì có thể áp dụng các bước sau để xác định địa chỉ IP của thiết bị (như máy tính) được kết nối tới một port nào đó.

Nguồn: https://supportforums.cisco.com/thread/2100703

Trích dẫn:

You can get to know the IP address of the host connected to any switch port by using the ARP table feature.
Please follow like below to know the end system ip address whcih is connected to the switch port.

#sh mac-address-table interface GigabitEthernet1/0/3
          Mac Address Table
——————————————-

Vlan    Mac Address       Type        Ports
—-    ———–       ——–    —–
594    0001.6c58.486e    DYNAMIC     Gi1/0/3
594    0001.6c58.596e    DYNAMIC     Gi1/0/3

(Tìm địa chỉ MAC của port Gi1/0/3)

#sh mac-address-table address 0001.6c58.486e
          Mac Address Table
——————————————-

Vlan    Mac Address       Type        Ports
—-    ———–       ——–    —–
594    0001.6c58.486e    DYNAMIC     Gi1/0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1

(Kiểm tra xem địa chỉ MAC đó có đúng là của port Gi1/0/3 hay không. Bước này có thể bỏ qua).

#sh ip arp 0001.6c58.486e
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.13.xx.xxx             5   0001.6c58.486e  ARPA   Vlan594

(Tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ MAC ở trên)

———————————————————–

Để xác định xem một IP đã biết trước đang gắn vô port nào của switch có thể áp dụng các bước sau đối với thiết bị của Cisco:

Nguồn: http://kennethhunt.com/archives/002073.html

Trích dẫn:

CiscoSwitch01#ping 192.168.1.157
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.157, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/8 ms

(ngồi tại switch, ping tới IP của máy tính)

CiscoSwitch01#show arp | include 192.168.1.157
Internet 192.168.1.157 0 22df.c47e.0fd7 ARPA Vlan404

(xem bảng ARP để tìm địa chỉ MAC của IP trên)

CiscoSwitch01#show mac address-table | include 22df.c47e.0fd7
404 22df.c47e.0fd7 dynamic ip GigabitEthernet3/34

(xem bảng MAC để biết port tương ứng với IP + MAC trên)

CiscoSwitch01#show run
Building configuration...
!
/GigabitEthernet3/34
filtering...
interface GigabitEthernet3/34
description Host01-1 test server
switchport access vlan 404
switchport mode access
spanning-tree portfast
!

(xem thông tin về port đó)

–manthang.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s