Cài đặt Nagios trên CentOS 6.2


Giới thiệu

Bài này sẽ cung cấp các chỉ dẫn nhanh và đơn giản để cài đặt Nagios từ source trên CentOS (có thể áp dụng cho cả các Red Hat-based distro khác như Fedora, RHEL). Tuy không đề cập tới các tùy chọn cài đặt nâng cao nhưng chỉ với các bước cơ bản này cũng đáp ứng phần lớn nhu cầu của đại đa số người mà muốn bắt đầu làm quen với Nagios – công cụ giám sát hạ tầng IT được xem là “industry standard”. Sau khi cài đặt xong thì mặc định:

 • Nagios và các plug-in sẽ nằm dưới thư mục /usr/local/nagios
 • Nagios tự động giám sát vài thông số của máy local: CPU load, disk usage, v.v..
 • Nagios web interface có thể được truy cập qua URL: http://localhost/nagios/

Yêu cầu và chuẩn bị

 1. Một số giai đoạn cài đặt cần quyền root (dấu # đằng trước câu lệnh).
 2. Các package cần được cài sẵn là: Apache, Perl, PHP, GCC Compiler, GD development library. Nếu chưa có thì cài thông qua lệnh yum như sau:

# yum install httpd php perl gcc glibc glibc-common gd gd-devel

 1. Tải source mới nhất của Nagios Core 3.4.1Nagios Plugins 1.4.15

Các bước cài đặt

1. Tài khoản và nhóm

+ Tạo mới user nagios và group nagcmd.

# useradd -m nagios
# passwd nagios
# groupadd nagcmd

Sau đó thêm 2 user nagios, apache vào group nagcmd.

# usermod -a -G nagcmd nagios
# usermod -a -G nagcmd apache

2. Biên dịch và cài đặt Nagios

+ Giải nén source và chuyển vào thư mục mới được tạo ra

# tar xzf nagios-3.4.1.tar.gz
# cd nagios

+ Chạy configure script với tham số truyền vào là group nagcmd

# ./configure –with-command-group=nagcmd

+Biên dịch source code của Nagios

# make all

+ Cài đặt các binary, init script, sample config file và thiết lập permission trên thư mục chứa external command

# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode

3. Tùy chỉnh file cấu hình mẫu

Các sample config file nằm trong thư mục /usr/local/nagios/etc, giờ cần mở file /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg  sửa lại địa chỉ email liên kết với username nagiosadmin để nhận các alert.

4. Cấu hình Nagios web interface

+ Cài đặt web config file của Nagios vào thư mục /etc/httpd/conf.d của Apache

#make install-webconf

+ Tạo tài khoản nagiosadmin và đặt password để truy cập vào web interface

# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

+ Khởi động lại Apache

# service httpd restart

5. Biên dịch và cài đặt Nagios Plugins

# tar xzf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
# cd nagios-plugins-1.4.11
# ./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
# make
# make install

6. Khởi chạy Nagios

+ Thêm vào danh sách các system service và tự động khởi động cùng hệ thống

# chkconfig –add nagios
# chkconfig nagios on

+ Xác nhận các sample config file đang làm việc đúng

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

+ Nếu không có lỗi gì thì kích hoạt Nagios

# service nagios start

7. Chỉnh lại thiết lập của SELinux

Enforcing mode của SELinux mặc định được bật. Điều này có thể dẫn tới thông báo “Internal Server Error” khi thử truy cập Nagios CGI.+ Kiểm tra nếu SELinux đang ở Enforcing mode

# getenforce

+ Đặt SELinux trong Permissive mode

# setenforce 0

Để thiết lập này có hiệu lực mãi mãi thì chỉnh sửa lại trong file /etc/selinux/config, sau đó reboot lại máy.

+ Thay vì disable SELinux hoặc enable Permissive mode, có thể sử dụng lệnh sau để chạy các CGI dưới Enforcing/Targeted mode

# chcon -R -t httpd_sys_content_t /usr/local/nagios/sbin/
# chcon -R -t httpd_sys_content_t /usr/local/nagios/share/

8. Đăng nhập vào Nagios web interface

+ Vào theo URL: http://localhost/nagios (hoặc thay localhost bằng địa chỉ IP).
Sau đó login bằng username nagiosadmin và password thiết lập ở bước 4.+ Cần cấu hình lại rule cho firewall nếu muốn truy cập từ xa tới webserver (cũng là máy Nagios).

Như vậy là tạm ổn, các bài sau sẽ tìm hiểu và bàn sâu hơn các chức năng và cấu hình cho Nagios. Mục tiêu là có thể gửi các cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố tới điện thoại của admin sử dụng thiết bị USB 3G được kết nối tới máy Nagios.

–manthang

4 comments

 1. 5. Biên dịch và cài đặt Nagios Plugins
  # ./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios

  Chỗ này phải là:
  # ./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagcmd

  Bạn xem lại comment của mình có đúng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s