Cài đặt D-com 3G (hãng ZTE sản xuất) trên Ubuntu Server 12.04


Bài này sẽ tập trung vào việc cấu hình thiết bị D-Com 3G của Viettel làm USB modem để có thể gửi tin nhắn tới số điện thoại của admin khi hệ thống mạng hay ứng dụng, dịch vụ gặp sự cố, ngưng hoạt động (như đã nói ở bài này).

Chuẩn bị

  • 1 USB D-Com 3G, ở đây là thiết bị do Viettel đặt hàng ZTE sản xuất, có product nameZTE WCDMA Technologies MSM MF627/MF628/MF628+/MF636+ HSDPA/HSUPA.
  • 1 máy Ubuntu Server 12.04.

Cách làm

  • Cài driver

1.   Trong USB 3G có một folder là Linux chứa file PCL_VIEVN.tar.gz, chép nó sang Ubuntu, sau đó giải nén bằng lệnh:

$ tar zxvf PCL_VIEVN.tar.gz

2.   Vào folder vừa được giải nén là PCL_VIEVN rồi chạy file install.sh để cài driver (có thể gặp lỗi liên quan tới module onda.ko và libsound… nhưng không sao):

$ sudo ./install.sh

  • Cài usb_modeswitch

Tiện ích này giúp quản lý việc chuyển đổi giữa các mode modem/storage cho các thiết bị USB.

3.   Cập nhật kho chứa gói phần mềm và thực hiện cài đặt 2 gói là usb-modeswitchusb-modeswitch-data bằng lệnh:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install usb-modeswitch usb-modeswitch-data

4.   Cắm D-Com 3G vào máy và kiểm tra rằng Ubuntu đã nhận thiết bị như là một GSM modem bằng lệnh:

$ dmesg | grep GSM

  • Cài và cấu hình WvDial

Tiện ích này giúp khởi tạo các kết nối tới Internet sử dụng giao thức PPP và thông qua  modem như USB 3G.

5.   Chạy lệnh sau để cài đặt:

$ sudo apt-get install wvdial

6.   Tạo config file cho wvdial và lưu nó vào folder /etc

$ sudo wvdialconf  /etc/wvdial.conf

 Nếu thành công thì kết quả xuất ra có thể là “Found a modem on /dev/ttyUSB0 (or 1,2,3)” “Modem configuration written to /etc/wvdial.conf

7.   Mở file /etc/wvdial.conf và chỉnh như sau:

–   Thêm một dòng mới vào sau lệnh Init. Ví dụ, nếu đã có sẵn 2 Init thì thêm vào Init3; có sẵn 3 Init thì thêm vào Init4:

Init3 = AT+CGDCONT=1,“IP”,“e-connect”

(e-connect là APN của Viettel, của Mobilephone là m-wap và Vinaphone là m3-world).

–   Bỏ chú thích (xóa dấu ;) đằng trước các dòng Phone, Username và Password. Sau đó sửa thành:

Phone = *99#
Username = ‘’
Password = ‘’

–   Lưu và đóng file, rồi chạy lệnh sau, nếu thấy nhận được thông tin về IP, gateway, DNS thì giờ ta đã có thể thử truy cập vào Internet bằng lệnh ping:

$ sudo wvdial

  • Cài và cấu hình gnokii

Tiện ích này cung cấp chức năng SMS gateway giúp máy Ubuntu có thể gửi đi các tin nhắn thông qua modem USB 3G.

8.   Chạy lệnh sau để cài đặt:

$ sudo apt-get install gnokii

9.   Copy file cấu hình mẫu vào $HOME:

$ cp /usr/share/doc/gnokii/sample/gnokiirc ~/.config/gnokii/config

10.  Mở file ~/.config/gnokii/config ở trên và sửa lại port cho tương ứng, model = AT connection = serial

 [global]
port = /dev/ttyUSB3             //path tới device file cho USB 3G
model = AT
connection = serial

11.  Thử kết nối và lấy các thông tin như IMEI, model, firmware, v.v.. bằng lệnh:

$ gnokii –identify

12.  Thử gửi một SMS:

$ echo “cuppy” | gnokii –sendsms +84932xxxxxx

 GNOKII Version 0.6.29
Send succeeded with reference -1!

Nếu gặp lỗi là device file ở trên đang busy/locked thì bạn nhấn Ctrl+C để ngắt kết nối do wvdial tạo ra và thử gửi lại sms bằng lệnh trên. Như vậy là ổn. Bài kế sẽ thực hiện cấu hình để Nagios gửi SMS thông qua D-Com 3G này.

Tham khảo:
[1] D-Com 3G E173Eu-1 trên Gentoo
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/39002.hva
[2] How to install D-COM 3G on CentOS 6.2 x86_64
http://cuongk6t.wordpress.com/2012/06/19/how-to-install-d-com-3g-on-centos-6-2-x86_64/

–manthang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s