Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 3


Xem thêm:
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 1
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 2
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 3

————-

5.   Cấp phát chứng chỉ cho máy chủ Web

Các lựa chọn để cấp chứng chỉ từ một Windows Server-based Enterprise CA là:

  • Cấp chứng chỉ cho các máy chủ web chạy IIS nằm trong domain.
  • Cấp chứng chỉ cho các máy chủ web chạy IIS không nằm trong domain.
  • Cấp chứng chỉ cho các máy chủ web không phải IIS như Apache, Lighthttpd, v.v..

Bài này sẽ trình bày 5 bước để cài đặt chứng chỉ SSL cho máy chủ web không nằm trong Active Directory domain, bao gồm:

  1. Thêm mẫu chứng chỉ Web Server tại máy Issuing CA.
  2. Tạo yêu cấu cấp chứng chỉ cho website https://secure.uit.vn tại máy chủ web.
  3. Gửi yêu cầu cấp chứng chỉ trên tới Issuing CA.
  4. Cài đặt chứng chỉ được cấp tại máy chủ web.
  5. Cấu hình máy chủ web để bật mã hóa SSL cho website.

Tải về video sau để xem hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện:
http://www.mediafire.com/?6da17akiz1q1ez6

–manthang

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s