Cloud Computing 101


Ngày nay, việc nghiên cứu và triển khai các sản phẩm, dịch vụ trên nền điện toán đám mây (cloud computing hay gọi tắt là cloud) đang ngày càng phổ biến và chứng minh được những tiện ích mà nó mang lại. Về cơ bản thì Cloud là việc sử dụng các tài nguyên tính toán (phần cứng, phần mềm) được phân phối như là một dịch vụ thông qua môi trường mạng (thường là Internet). Cloud đem lại hiệu suất sử dụng tài nguyên cao, khả năng mở rộng rất lớn và nhanh, dễ dàng hơn trong việc cung cấp các hệ thống mới cho người dùng cuối. Cloud cũng mở ra mô hình kinh doanh mới theo hướng tự phục vụ theo nhu cầu, trong đó người dùng sẽ chủ động khởi tạo các tài nguyên, điều chỉnh năng lực tính toán khi cần một cách tự động mà không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ. Dưới đây là tóm tắt 3 mô hình dịch vụ và 4 mô hình triển khai chính của Cloud:

Ba mô hình dịch vụ gồm:

  • Phần mềm như là một dịch vụ (Software as a Service – SaaS): cung cấp cho người dùng khả năng sử dụng các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh,.. để truy cập qua mạng tới các ứng dụng đang chạy trên một hạ tầng Cloud. Người dùng không thể quản lý các thành phần hạ tầng bên dưới của Cloud bao gồm mạng, máy chủ, lưu trữ, hệ điều hành và ngay cả việc tinh chỉnh cho ứng dụng cũng bị giới hạn.
  • Nền tảng như là một dịch vụ (Platform as a Service – PaaS): cung cấp cho người dùng khả năng triển khai trên hạ tầng Cloud các ứng dụng do chính người dùng tạo ra bằng các ngôn ngữ lập trình, thư viện, công cụ được hỗ trợ bởi nhà cung cấp Cloud. Tương tự như SaaS là người dùng không được quản lý các thành phần bên dưới của Cloud nhưng có thể kiểm soát việc triển khai ứng dụng và chỉnh sửa một số thiết lập về môi trường mà ứng dụng đó hoạt động.
  • Hạ tầng như là một dịch vụ (Infrastructure as a Service – IaaS): cung cấp cho người dùng một lượng các tài nguyên tính toán như bộ xử lý, bộ nhớ, lưu trữ, kết nối mạng để người dùng có thể tùy ý triển khai và thực thi các phần mềm mà họ muốn. Người dùng không có khả năng quản lý các thành phần hạ tầng bên dưới của Cloud nhưng có thể điều khiển được việc lựa chọn và cài đặt hệ điều hành cùng các ứng dụng khác.

-mt

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s