A quick note about OpenVZ


– OpenVZ thực chất không phải là hypervisor mà thuộc loại OS-level virtualization dựa trên khái niệm container, một cách ảo hóa sao cho mỗi ứng dụng trong container cứ tưởng là mình đang chạy trên một OS riêng, nhưng thiệt ra chỉ có một OS chung. Khác với các loại khác như full / para-virtualization, thay vì một host OS với nhiều guest OS được quản lý bởi hypervisor thì giờ chỉ còn host OS với nhiều container, cơ chế isolation làm cho mỗi container cứ tưởng là nó đang làm chủ hoàn toàn cái host OS.

– Mỗi container giống như một real system, nó có các thành phần riêng biệt như: file, user/group, process, network (IP, routing, firewall), device (NIC, disk,..).

– OpenVZ sử dùng một modifed Linux kernel nên hạn chế là mặc dù các container có thể chạy nhiều Linux distro khác nhau nhưng nó không hỗ trợ multi-OS, multi-kernel version, các container sẽ chỉ có thể chạy Linux với kernel version giống với host OS.

– OpenVZ có lợi thế so với ảo hóa dùng hypervisor là hiệu quả sử dụng resources (RAM, CPU) tốt hơn, nó ít tốn CPU overhead dành cho virtulization layer hơn, RAM allocation linh động hơn (nếu một container hiện không dùng tới memory segment nào đó thì có thể tạm thời cấp cho container khác sử dụng, ngoài ra thì có thể hot upgrade RAM cho container mà không cần reboot nó).

– OpenVZ cũng cung cấp template cache để tạo nhanh container, clone container và live migrate container qua physical machine khác.

Dù trong wiki của nó thì recommended host OS là RHEL-based nhưng hiện tôi đang chạy thử OpenVZ trên con Ubuntu Server.

One comment

  1. Hi bạn Mẫn Thắng,

    Khi install các container thì OS bạn cũng dùng Unbuntu hay là các OS khác vậy ?

    Nếu bạn còn lưu các task triển khai thì có thể share cho mình tham khảo được ko ?
    Mình đang muốn triển khai hệ thống giám sát monitoring network và thấy giải pháp OpenVZ này sẽ giải quyết việc sử dụng tài nguyên hợp lý hơn so với các giải pháp VMWare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s