Peering in the Internet routing world


This short article is about how large computer networks exchange traffic with each other’s users. It also gives many useful links for getting to understand popular routing protocols on the Internet. The following Vietnamese version is a concise explanation about peering with BGP. All source of credit to Hung Q. Ngo, an Associate Professor at SUNY Buffalo.

“Đại khái, Internet là cái mạng của nhiều mạng máy tính gọi là Autonomous systems (AS). Mỗi AS được quản trị bởi cùng một cty, chạy cùng một routing protocol bên trong AS gọi là intra-domain routing protocol, ví dụ như OSPF, RIP, ISIS, IGRP, static routing, etc. Khi muốn route dữ liệu từ AS này sang AS khác thì ta dùng inter-domain routing protocol, và cái protocol de-facto hiện nay là BGP.

BGP cho phép người ta xếp đặt các routing tables dựa trên các chính sách kinh tế và cả chính trị chứ không thuần tuý là dùng một tiêu chí kỹ thuật dùng đường đi ngắn nhất như các protocol khác. Chính sách có rất nhiều loại; và một trong những cách hiện thực hoá chính sách là dùng quan hệ peering.

Để nối các AS với nhau, thì một ISP nhỏ quản trị AS1 chẳng hạn sẽ phải trả tiền cho một ISP lớn hơn để nối AS1 vào (vài) AS của (các) ISP to hơn, giả sử là vào AS2. (Xem các slides 24, 25 [1].) Nhưng AS2 cũng chưa chắc đã phục vụ toàn bộ Internet, mà có khi ISP quản trị AS2 lại phải mua lại dịch vụ để nối AS2 vào AS3 của một ISP khác nữa. Có thể hình dung đại khái các AS nối với nhau theo cấu trúc cây. Lên đến gần gốc cây là các AS của các “core ISPs”.

Khi một ISP cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì nó sẽ cố hết sức để forward traffic đến từ và ra khỏi khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải trả tiền thường là tỉ lệ thuận với tổng lượng traffic.

Peering là một kết nối trực tiếp giữa hai AS không thông qua quan hệ khách hàng. Khi hai ISP có peer với nhau, có thể hình dùng 2 nodes A và B của “cây” AS có đường nối tắt và traffic giữa các nodes nằm dưới trướng A & B có thể đi qua cái liên kết này mà không cần lên trên gốc cây rồi đi xuống. Các hợp đồng peering khá phức tạp. Đơn giản nhất là khi peer thì 2 bên không trả tiền cho nhau. Nếu không có quan hệ peering thì Traffic sẽ thường đi lên gốc cây rồi đi xuống lại đến destimation AS: vừa tốn tiền trả cho provider ISP, vừa chậm.

Tóm lại, peering giữa hai ISP sẽ làm cho traffic giữa các khách hàng của hai ISP nhanh hơn! Và tiết kiệm cho hai ISP này một số tiền khi mà có nhiều traffic giữa các khách hàng của 2 ISPs. Peering cũng gây phiền toái, kiện cáo lung tung.

Peering nối với nhau thường bằng 2 cách: nối trực tiếp (≥) 2 gateway routers của hai AS, hoặc dùng một public exchange point (ví dụ như nối 2 routers vào một high-capacity switch).

BGP cho phép chúng ta configure các routers để hiện thực các policies về peering, customer-provider traffic, vân vân. Đây là một protocol rất thú vị vì nó cho phép network administrator chơi “games” với nhau, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hội tụ của protocol.”

[1] http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/classes/2010/589/lectures/16%20-%20Internet%20Routing.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s